Utbildning

Utbildning

När vi har levererat vår produkt till Er som kund, så kan det vara bra med en grundlig genomgång av LED-tekniken för att få en förståelse för vad det är för löpande service som kommer att behövas för att Er skärm ska få maximal livslängd.

Likaså kan en ytlig genomgång vara bra, för att enkelt kunna beskriva ett fel eller driftstop, så att vi enklare kan göra en felanalys om problem skulle uppstå.

För att få ut det maximala av sin LED-Skärm, så behöver man känna till mjukvaran (Playern) som spelar upp allt innehåll samt hur man producerar till innehåll till sin skärm.
Våra grafiker går igenom hur man optimerar skärmen genom att använda rätt färger i sina produktioner, för att få maximal kontrast, så att skärmen enklare kan göra sig sed i starkt solljus.