Fristående storbildsskärmar

Fristående storbildsskärmar

Idag används digitala skyltar inom allt fler branscher och med mycket positiva resultat.Ett systemskifte där statiska skyltar blir digitaliserade ger många fördelar. Vi hjälper Er att överblicka vilka möjligheter och fördelar det för med sig om Ni skulle välja att uppgradera era befintliga utomhusskyltar, till dynamiska LED skärmar.

Enligt våra undersökningar med ett antal olika företag och kommuner runt om i Sverige, så finns en mycket stark önskan om att kunna förmedla aktuella budskap med en högre frekvens. De statiska skyltarna är både kostsamma och kräver mer planering än de LED skärmar. Budskapen på en LED skärm kan uppdateras när som helst. Vi hjälper Er att undersöka förutsättningarna i anslutning till den plats, där Ni avser att etablera er dynamiska skärm.