Fasadskärmar

Fasadskärmar

Har Ni en attraktiv fasad med bra trafikflöde i direkt anslutning, som Ni vill utnyttja för reklam så är en digital skylt det som optimerar era intäkter. Våra fasadmonterade storbildsskärmar väcker större uppmärksamhet än vad en traditionell skylt gör tack vare att den både växlar budskap, färger och ljusstyrka, vilket ökar genomslagskraften i annonserna.

Annonsörerna kan dessutom välja när och hur ofta under dygnet de vill synas, vilket ger möjligheten till att optimera budskapens genomslagskraft. Till skillnad från en statisk skylt eller en lamellskylt, så är antalet möjliga annonsörer heller inte begränsade.